AKREDiTASYONLAR

SERTiFIKATLARIMIZ

Laboratuvarımızda uygulanmakta olan kalite kontrol ve de güvenlik aşamalarının dışında, şuanda Almanya Akreditasyon Kurumu tarafından “ DIN EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yeterliliği Standardı” kapsamında akredite edilmesi için, çalışmalar başlatılmıştır.