AKARYAKIT ANALIZI

Akaryakt analitiğindede fiziksel özellikler analize edilmektedir.

Akaryakıtların kapsadiği alanlar, aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:

  • Dizel
  • Benzin
  • Kalorifer yakiti
  • Bitkisel yaglar
  • Biyodizel
  • ....

Aşağıdaki analiz metodları akaryakıtlar için laboratuvarımızda sunulmaktadır:

Analiz Metodlari

Yogunluk

ISO 3675

Yağ ve ürünlerin yoğunluğu otomatik olarak ölçülmektedir. Ölçülecek olan numune 15 ° de sıvı halinde ve buhar basıncı 100kPa dan ufak olmalıdır. Yoğunluk 15° de tespit edilir ve numunenin saflığı hakkında bilgi vermektedir.

Yanma noktasi (Flash point)

ASTM D92

Yanma noktası 79°C ve 400°C olan petrol ve ürünleri Cleveland yanma noktasını belirleme cihazı ile tespit edilebilir. Bu analiz metodunda belirli bir miktar yağ ya da petrol ürünü ısıtılır. Isıtılan numuneden çıkan buharın yanması ile beraber, yanma noktasıda tespit edilmiş olur.

Infrarotspektroskopisi (IR Spektrometer)

Bu metodta numunedeki infrarot ışınları transmisyonu ölçülür. Her molekül farklı bir dalga sayısına sahiptir. IR Spektrometer aslında 'parmak basma testi' diyede yağ sanayisinde adlandırılır. Bu metod ile aynı yağlar birbirleri ile kıyaslanabilir. Herhangi bir yağda bir kusurun olması halinde, bu cihaz ile görünen hasar tespit edilir.

Vizkozite

ASTM D445; DIN EN ISO 3104; DIN 51562-1

Viskozite, sıvı bir maddenin akış hızını belirtir. Vizkozite sonucu ile, yağların ve de ürünlerinin sıcaklık değişimi ile nasıl bir durum gösterdiklerini belirtir.
Laboratuvarımızda kinematik ve de dinamik viskozite ölçülmektedir.

Kinematik Vizkozite: Yer çekimine bağlı olarak, sıvı maddenin göstermiş olduğu akış direncidir.

Dinamik Vizkozite: Sıvı maddenin akış direncini ve ya özelliklerindeki değişimi hakkında bilgi verir.

Karl Fischer ya göre su miktarini belirleme testi

ASTM D6304; DIN 517

Ölçme metodunun prensibi, numunenin iyod barındaran bir çözelti ile titre edilmesidir. Titrasyon metodu ile numunedeki su miktarı tespit edilir.

Su miktarının tespiti iki metod şeklinde elde edilebilir:

Direkt ölçme metodu (DIN 51777-1):
Titrasyon çözeltisinde çözülmeyen saf mineral yağlar ve de ürünleri, aynı şekilde alkoller, çözeltiler ve de karışımlar bu metod ile ölçülür.

Direkt olmayan ölçme metodu (DIN 51777-2):
Su ile karışamayan ve de kaynama noktası 200°C altında olan maddeler bu metod ile ölçülür. Numune bu metodta ısıtılır ve buharlaşan su miktarı hava ile beraber ölçme yerine gönderilir. En sonunda numunenin su miktarı tespit edilir.