CEVRE ANALIZI

Çevre analatiği, analitik kimyanın bir parçasıdır ve çevrede bulunan maddelerin araştırılmasını kapsamaktadır.

Çevre analtiğinin kapsadığı alanlar, aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:

  • Su
  • Atik su
  • Yer ve Toprak

Aşağıdaki analiz metodları çevre analitiği için laboratuvarımızda sunulmaktadır:

Analiz Metodlari

Çöken maddeler

DIN 38409-9; H9

Bu ölçme metodu atık sularda çöken maddelerin miktarını tespit etmekte kullanılmaktadır. Bu metodun sonucunda ne kadar çamurun su ile beraber taşındığını ya da çöktüğünü belirtir.

Anyonlarin tespiti

photometrisch

Anyonların tespitinde, örneğin Fosfat ya da DIN EN ISO 6878'e göre Toplam fosfat, Nitrat, Nitrit, Sulfat vb. photometer kullanılmaktadır.Bu analiz metodunda incelenmesi gereken anyon öncelikle renkli bir bileşiğe dönüştürülür. Numunede artan analitlerin konsantrasyon ile beraber, renkli bileşiklerin konsantrasyonuda artmış oluyor. Aynı şekilde Lambert-Beerschen yasasına göre gönderilen ışığın dereceside artırılmış oluyor.
Hangi anyonun tepsit edilmesi gerektiğini, bizimle iletişime geçerek bildirebilirsiniz.

Atomabsorptionspektroskopisi (F-AAS)

DIN 38405

Sulu çözeltilerde bulunan katyonların tespitinde Atomabsorptionsspektrometer (Alev Spektroskopisi) kullanılmaktadir. Bu analizin prensibi, numunenin bir alev ile yakılıp, atom haline dönüştülmesidir. Atom haline gelen numune cihazda yer alan katyon lambası ile absorbe edilir. Her elementin kendine ait bir dalga boyu vardir. Lambanın göndermiş ve de absorbe etmiş olduğu dalga boyundan, ölçülmesi gerek elementin değeri mg/l olarak tespit edilir. Hangi elementin tepsit edilmesi gerektiğini, bizimle iletişime geçerek bildirebilirsiniz.

Bakteriler/Mantarlar

Üretimde kullanılan ve de sulu çözeltilerle çalısan tesislerin kontrolünde biyolojik incelemeler yapılmalıdır. Bu biyolojik incelemeler bakterileri ve de mantarları kapsamaktadır. Bakteriler ve mantarlar pH nin degişmesine ve de yıkama efektininin azalmasına neden olurlar. Aynı şekilde tesisleri işleten ve de tesislerle çalışan işçilerin sağlınıda, ciddi derecede etkilemektedirler.

Gerekli biyolojik oksijen miktari

DIN 38409-51; H51

Gerekli olan biyolojik oksijen miktarı, numunede yer alan organik maddelerin biyolojik olarak yok edilmesi için gerekli olan miktardır. Bu metod tamamen kapalı olan bir cihazda yapilmaktadır. Basıncın düşmesi ile oksijen ölçülüyor. Oluşan CO2 kimyasal olarak bağlanmıştır. Bu şekilde basıncın düşmesini etkileyememektedir.

Gerekli kimyasal oksijen miktari

DIN 38409-41; H41

Gerekli kimyasal oksijen miktarı, sulu çözeltide bulunan maddelerin yükseltgenmesi için gerekli olan oksijen miktarını verir. Numune sert asit haline getirilir ve sert bir okisadasyon maddesi ile rekasiyona girer. Reaksiyonun bitmesi ile kullanılmış olan yükseltgenme maddesinin miktarından gerekli olan oksijen miktarı tespit edilir. Laboratuvarımızda bu analiz metodu photometer ile yapılmaktadır.

Elektrik iletkenligi

Laboratuvarımızda sulu numunelerin elektrik iletnkenliği özel bir elektrod ile ölçülmektedir. Bu metod ile ölçülen iletkenliğin değeri, numunenin bir yağmur ya da içme suyu olduğunu veya su kaynağının aşırı derecede tuz ile kirlendiği hakkinda bilgiler verir. Böyle bir sonuca ulaşmak ya da tespitte bulunmak için, numunenin elektrik iletkenliği ölçülmelidir.

Legionella, E.coli, Coliforme Bakterileri

Legionellalar sıcak suyun sunmuş olduğu uygun koşullarda genellikle var olurlar. Sıcak su legionellaların çoğalması için en uygun şartları sunmaktadır. Örneğin sıcak su üreten ve de dağıtan tesisler, yüyme havuzları, klima cihazları, soğutma tesisleri, biofılmler, hastahanelerde, okul ve de resmi duşlarda, kullanılmayan su borularında ve benzeri....

Legionelların coğgalması için en uygun koşulları tatlı ve tuzlu sular, 25 ve 50 derece arasındaki sıcaklığa sahip olan sular ve uzun süreden beridir akmayan, bulunmuş olduğu yerde uzun süre duran sulardır.

Daha geniş bilgi için bizlere başvurabilirsiniz. Legionellaların araştırılması, tedbirlerin alınması gibi bilgileri edinebilirsiniz (Iletisim).

pH ölçme

pH değeri bir cam elektrodu ile tespit edilmektedir. Cihaz elektrodun içerisindeki standard çözelti ile numune çözeltisinin elktrodun iç- ve dış çevresinde oluşturmuş olduğu gerilimin farkı ölçülerek tespit edilir.

Sulu çözeltilerin titrasyonu

Laboratuvarımızda sürekli sulu çözeltilerin, örneğin soğutma yağlari, yıkama deterjanları gibi numunelerin titrasyonu yapılmaktadır.

Su sertligi

Su sertliğinin tespitinde titrasyon metodu uygulanmaktadır. Titrasyonda EDTA(EthylenDiamineTetraAceticacid) kullanılarak sertliği oluşturan Ca2+ ve Mg+2 birleştirilir. İndikatörün çözeltiye verilmesi ile renk değişiminin meydana geldiği nokta tespit edilir. Titrasyon boyunca kullanılmış olan EDTA nin miktarı su sertliğinin değerini verir.