LABORATUVARLAR

ANALiTiK

Laboratuvarımızda bütün deneyler ve de araştırmalar standardlara göre yapılmaktadır. Aynı şekilde deney esnasında kullanılan tüm cihazların doğruluğuda kontrol edilmektedir. Laboratuvarımız şuanda Almanya Akreditasyon Kurumu tarafından “ DIN EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yeterliliği Standardı” kapsamında akredite edilmesi için, başlatilan çalışmalar devam etmektedir.

Laboratuvar faaliyetlerinde temel amacımız; iç ve dış müşteri isteklerini en kısa zamanda karşılamak amacıyla, modern ve kalibre edilmiş cihazlar ile uygun deney ortamında ve teknik yeterliliğe sahip elemanlar ile çalışarak üretilen ürünlerin mamul resimlerine ve müşteri firma standartlarına uygun olmasını sağlamak, tarafsızlık bilinci ile müşteri bilgilerinin gizliliği prensibini esas almaktır.

Ayrıca imalatta ve ürün tasarımında ortaya çıkan problemlerin çözümü ile geliştirilmesi faaliyetlerine katkıda bulunmak, laboratuvar yeterliliğinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yeni kontrol teknikleri ve cihazlarını laboratuvar hizmetleri kapsamında kullanmaktır.

Analiz alanlarımız ve de metodlarımız aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: