MINERAL YAG ANALIZI

Yağ ve ürünleri analitiğinde fiziksel özellikler analize edilmektedir.

Yağ ve ürünleri analitiğinin kapsadığı alanlar, aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:

  • Sanziman yagi
  • Hidrolik yagi
  • Motor yagi
  • Sogutma yaglari
  • Turbo yagi
  • ....

Aşağıdaki analiz metodları yağ ve ürünleri analitiği için laboratuvarımızda sunulmaktadır:

Analiz Metodlari

Yogunluk

ISO 3675

Yağ ve ürünlerin yoğunluğu otomatik olarak ölçülmektedir. Ölçülecek olan numune 15 ° de sıvı halinde ve buhar basıncı 100kPa dan ufak olmalıdır. Yoğunluk 15° de tespit edilir ve numunenin saflığı hakkında bilgi vermektedir.

Yanma noktasi (Flash point)

ASTM D92

Yanma noktası 79°C ve 400°C olan petrol ve ürünleri Cleveland yanma noktasını belirleme cihazı ile tespit edilebilir. Bu analiz metodunda belirli bir miktar yağ ya da petrol ürünü ısıtılır. Isıtılan numuneden çıkan buharın yanması ile beraber, yanma noktasıda tespit edilmiş olur.

Infrarotspektroskopisi (IR Spektrometer)

Bu metodta numunedeki infrarot ışınları transmisyonu ölçülür. Her molekül farklı bir dalga sayısına sahiptir. IR Spektrometer aslında 'parmak basma testi' diyede yağ sanayisinde adlandırılır. Bu metod ile aynı yağlar birbirleri ile kıyaslanabilir. Herhangi bir yağda bir kusurun olması halinde, bu cihaz ile görünen hasar tespit edilir.

Su ile karisabilen sogutma yaglarinin korozyonunu

DIN 51360-2

Burda soğutma yağları kücük metal parcalarının üzerine verilir. Standardlara göre yapılan küçük metal parcaları öncelikle bir kağıt filtresinin üzerine konulur. Belli bir zamandan sonra soğutma yağları ve metal parcaları birbirinden ayrılır ve kağıt yüzeyinde bırakılan izler tespit edilir.

Su ile karisabilen sogutma yaglarinin öl miktarini

DIN 51368

Su ile karışabilen soğutma yaşları belirli bir oranda yağ barındırmalıdırlar. Bu yağ oranı ölçülecek olan numuneye hidro klorik asit ya da sülfürik asit verilerek tespit edilir.

Donma ve erime noktasi (Pour Point)

ASTM D97; DIN ISO 3016

Donma ya da erime noktası, başka bir değişle, Pour Point, yağ ve de ürünlerinin henüz donmadan önce, daha akışkan halinde olduğu noktadır. Ya da numune tamamen donduktan sonra, eriyip aktığı ilk noktadır. Bu ölçme metodu ile yağın hangi sıcaklıkta donduğu hakkında bilgi verilir. Çok soğuk olan bölgelerde karışık yağların kullanılıp kullanılmaması gerektiği hakkında da bilgiler verilir.

Saflik derecesini mikroskop ile belirleme

ISO 4406

Yağ ve ürünleri aynı şekilde makina parçaları birtakım kirlilikleri beraberinde getirebiliyorlar. Bu metod ile numunenin bir kısmı filtre edilir ve kurutulan filtre kağıdı mikroskop yardımı ile incelenir. Ölçme metodu tamamen otomatiktir. Filtre kağıdı üzerinde bulunan kirlilikler ≥4, ≥6, ≥14 ve de ≥2, ≥5, ≥15 mikrometer büyüklüğüne göre kır sayısı tespit edilir.Sonuç ne kadar büyük olursa, analiz edilen numunede o kadar çok kir vardır.

Saflik derecisinni gravimetrik ile belirlenmesi

ISO 4405

Hernhangi bir yağ numunesindeki kirlilik oranini belirlemek için bir miktar yağ numunesi filtre edilir, filtre kağıdı kurutulur ve tartılır. Sonuç mg/100 ml olarak yazılır.

Köpürme testi

ASTM D892; ASTM D6082; ISO 6247

Makine yağlarında oluşan köpürme sorunu, yağların düşük kalitesini gösterir.
Makine yağı numunesi bir mezüre doldurulur. Çeşitli sıcaklıklarda, hava zirkulasyonu verilerek deney gerçekleşir.

Vizkozite

ASTM D445; DIN EN ISO 3104; DIN 51562-1

Viskozite, sıvı bir maddenin akış hızını belirtir. Vizkozite sonucu ile, yağların ve de ürünlerinin sıcaklık değişimi ile nasıl bir durum gösterdiklerini belirtir.
Laboratuvarımızda kinematik ve de dinamik viskozite ölçülmektedir.

Kinematik Vizkozite: Yer çekimine bağlı olarak, sıvı maddenin göstermiş olduğu akış direncidir.

Dinamik Vizkozite: Sıvı maddenin akış direncini ve ya özelliklerindeki değişimi hakkında bilgi verir.

Vizkozite indeksi

ASTM D2270; ISO 2909

Viskozite indexi, kinematik viskozitenin 40°C ve 100°C de ölçülüp hesaplanmasıdır. Viskozite indexi, numunenin sıcaklığa bağımlılığı hakkinda bilgi verir. Düşük bir sonuç halinde, numune tamamen sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık değişimi ile numunenin özellikleride değişime uğrar. Yüksek bir sonucun elde edilmesi ise, numunenin sıcaklığa bağımlı olmadığını, bununla beraber, ölçülmüş olan sıcaklık değerinin üstünde herhangi bir noktada viskozitenin sabit kalacağı iddiasına varılır.

Karl Fischer ya göre su miktarini belirleme testi

ASTM D6304; DIN 51777-1; DIN 51777-2; DIN EN ISO 12937

Ölçme metodunun prensibi, numunenin iyod barındaran bir çözelti ile titre edilmesidir. Titrasyon metodu ile numunedeki su miktarı tespit edilir.

Su miktarının tespiti iki metod şeklinde elde edilebilir:

Direkt ölçme metodu (DIN 51777-1):
Titrasyon çözeltisinde çözülmeyen saf mineral yağlar ve de ürünleri, aynı şekilde alkoller, çözeltiler ve de karışımlar bu metod ile ölçülür.

Direkt olmayan ölçme metodu (DIN 51777-2):
Su ile karışamayan ve de kaynama noktası 200°C altında olan maddeler bu metod ile ölçülür. Numune bu metodta ısıtılır ve buharlaşan su miktarı hava ile beraber ölçme yerine gönderilir. En sonunda numunenin su miktarı tespit edilir.